Fundaţia Româno - Olandeză pentru Psihoterapie Psihanalitică

Obiectul activităţii FROPP este elaborarea şi desfăşurarea programelor de formare în psihoterapia psihanalitică; organizarea de cursuri şi seminarii în acest domeniu; organizarea de manifestări ştiinţifice de profil; sprijinirea activităţii de informare şi sensibilizare în domeniu; susţinerea activităţilor educative şi de cercetare în domeniu.

TRECUT SI PREZENT

În 1990, o dată cu crearea Societăţii Române de Psihanaliză, profesioniştii interesaţi de psihanaliză şi de psihoterapie psihanalitică s-au reunit cu intenţia de pune bazele unei activităţi sistematice de formare în aceste domenii. Nou înfiinţata Societate de Psihanaliză a stabilit contacte cu numeroase organizaţii şi specialişti străini, între care şi membri ai societăţilor olandeze de psihanaliză.
Conferinţele şi supervizările oferite de către psihanaliştii occidentali nu puteau satisface însa decât parţial nevoile de formare ale unui grup în continuă dezvoltare şi care nu beneficiase de o instrucţie teoretică de bază suficient de omogenă şi de sistematică. Pe de altă parte, o formare completă într-un Institut din Europa de Vest presupunea dificultăţi cărora foarte puţini dintre noi le puteam face faţă.

Astfel a apărut ideea creării unei structuri destinate formării de lungă durată în psihoterapie psihanalitică la Bucureşti.

Dr.Herbert Hommes Dr. Herbert Hommes

Timp de aproape doi ani, regretatul dr. Herbert Hommes şi Hiske von Dullemen au investit eforturi considerabile în organizarea tuturor aspectelor legate de acest proiect (structura cursului de formare, comitet de supervizare, lectori şi literatura completă de specialitate). Doamna Mieke Stock a finanţat cu generozitate, prin intermediul Fundatiei Stock, toate costurile legate de desfăşurarea acestui program, iar în 1997 a oferit nou-înfiinţatei Fundaţii Româno-Olandeze pentru Psihoterapie Psihanalitică (F.R.O.P.P.) apartamentul din Str. dr. Lister, în care se desfăşoara şi azi activitatea acesteia, precum şi a altor organizatii de profil (Societatea Română de Psihanaliză, Asociaţia Română de Psihoterapie Psihanalitică).

În toamna anului 1995 a început cursul de formare cu 17 participanţi.
Selecţia participanţilor a fost efectuată de un grup de 5 membri fondatori ai Societăţii Române de Psihanaliză, ţinând cont de un număr de criterii: interesul pentru psihoterapia psihanalitică, experienţa anterioară în psihoterapie, practica psihoterapeutică curentă, terapie personală – analiză sau psihoterapie psihanalitică.

Interesul suscitat a fost remarcabil şi, în mod surprinzător la acea vreme, participanţii au provenit în egală măsură din rândul psihologilor şi al psihiatrilor.

Grup 1995

Cursul s-a desfăşurat de-a lungul unei perioade de 4 ani (1995-1999), incluzând prelegeri teoretice, seminarii şi supervizări individuale de practică psihoterapeutică.
Primii 3 ani au inclus 24 de sesiuni distribuite în 12 weekend-uri. In fiecare an, 4 psihanalişti olandezi soseau periodic la Bucureşti pentru a susţine prelegeri, pentru a modera seminarii şi pentru a oferi sesiuni de supervizare individuală. Literatura de specialitate a fost furnizată de un board al proiectului şi transportată la Bucureşti de lectorii înşişi.

Anul al IV-lea fost alcătuit din 8 sesiuni desfăşurate cu psihanaliştii olandezi şi 12 sesiuni de intervizare coordonate de doi dintre cursanţi. Cursul s-a finalizat cu o săptămână de studiu la Rotterdam, Olanda.
In 1999, F.RO.P.P. a demarat primul ciclu de formare în psihoterapie psihanalitică susţinut integral de formatori români care absolviseră cursul olandez, cu 10 participanţi, psihologi şi psihiatri. Cursul s-a desfăşurat pe o perioadă de 4 ani şi a inclus prelegeri teoretice, seminarii, intervizări de grup şi supervizări individuale de practică psihoterapeutică.

În 2003, după finalizarea cursului câţiva dintre proaspeţii absolvenţi s-au putut alătura efortului colectiv de susţinere a formării în psihoterapia psihanalitică.

Între 2003 şi 2007, FROPP a susţinut un al doilea ciclu de formare, încheiat de aceasta data de către 22 cursanţi.

Interesul evident crescând al specialiştilor psihiatri şi psihologi pentru acest curs complet de formare a determinat Consiliul de Administraţie al FROPP să iniţieze demersurile pentru acreditarea şi permanentizarea activităţii formative desfăşurate de Fundaţie. Astfel, în vara 2007 FROPP a primit acreditarea Colegiului Psihologilor din România ca furnizor de formare de bază în consiliere şi psihoterapie psihanalitică, cât şi acreditarea Colegiului Medicilor; în ultimii ani se înregistrează şi o preocupare mai consistentă pentru procesul de formare continuă, prin organizarea unor evenimente acreditate atît de Colegiul Psihologilor, cât şi de Colegiul Medicilor din România.

Activitatea FROPP este coordonată de un Consiliu director alcătuit din: Sanda Lepoiev, preşedinte, Augustin Cambosie, vicepreşedinte şi Ileana Botezat-Antonescu.

La ora actuală proiectul de formare de bază, cât şi cele de formare continuă însumează eforturile unui comitet profesional care include formatorii FROPP şi ai Asociaţiei Române de Psihoterapie Psihanalitică.